62 48 62 70

Volvo lineup

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan vårt bilverksted samler inn og bruker personopplysninger om våre kunder.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, enten direkte eller indirekte. De personopplysningene vi behandler er slike kontakt- og kjøretøyopplysninger som vi har adgang til å hente fra Statens vegvesen eller tilsvarende opplysninger som du som kunde gir oss. Vi lagrer personopplysninger om kunder så lenge dette er nødvendig i forhold til det formålet opplysningene er innhentet for.

Formålet med behandling av personopplysninger om våre kunder

Som verksted, vil vi sørge for at våre kunder blir holdt oppdatert om tjenester og tilbud gjennom kommunikasjon med oss. Vi ønsker derfor å sende kunder nyheter om tilbud, kampanjer og innkalle deg til service og EU-kontroll.

Behandlingsansvarlig

Vårt verksted, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger.

Behandling av personopplysninger på våre nettsider

På våre nettsider kan du kontakte oss for timebestilling eller be om tilbud, innkalling til EU-kontroll og service. Du kan også undersøke frister for EU-kontroll. Det er frivillig for de som besøker nettsiden vår å gi personopplysninger. Behandlingsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger som kunde av vårt bilverksted på våre nettsider er avtalen vi inngår med deg.

Databehandler

Vi bruker ekstern driftsleverandør for drift av vår nettside, Vår eksterne driftsleverandør, DMT AS, er vår databehandler på våre nettsider. I tillegg benytter vi også andre leverandører av programvarer og andre databehandlere i forbindelse med utføring av tjenester og oppfølging av kunder. Våre databehandlere kan få tilgang til de samme personopplysningene som vi behandler. Det er vi som bestemmer formålet med behandling av personopplysningene hos våre databehandlere. Det er kun vi og de leverandørene vi benytter som databehandlere, som har tilgang til de personopplysningene som samles inn. Databehandleravtalen med hver av våre leverandører, regulerer hvilke personopplysninger leverandøren har tilgang til og hvordan disse opplysningene skal behandles.

Nettstatistikk

Det lagres ikke personopplysninger i noen form for statistikk knyttet til de løsninger som verkstedene har tilgang til.

Informasjonskapsler

Vårt nettsted bruker informasjonskapsler slik de fleste nettsider gjør. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin eller mobiltelefon når du går inn på en nettside.

Behandling av personopplysninger ved EU-kontroll, dekkhotell, reparasjon og service av bil og bilsalg

Vi behandler personopplysninger om deg i forbindelse med utførelse av EU-kontroll, dekkhotell, reparasjon og service av bil, bilsalg. Vi er pålagt å innkalle kjøretøyeiere til EU-kontroll. Behandlingen av personopplysninger i forbindelse med dekkhotell, reparasjon, service av bil og bilsalg følger av avtalen vi inngår med deg.
Personopplysninger vi behandler om deg er dine kontaktopplysninger og registreringsnummeret på din bil.

Nyhetsbrev

Vi ønsker å holde deg oppdatert på våre nyheter og kampanjer. Derfor sender vi deg e-post og/eller sms med nyheter, dersom du allerede er kunde hos oss eller samtykker til å motta slik informasjon. I forbindelse med nyhetsbrev behandler vi kun personopplysninger som navn, e-post og telefonnummer. Personopplysningene deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet ditt for mottak av nyhetsbrev.

Du har til enhver tid anledning til å endre samtykke. Du kan også oppdatere og endre de personopplysninger vi har registrert om deg. Det kan gjøres på «min side» som du finner lenke til i de nyhetsbrevene og SMS vi sender deg. Her kan du også endre dine samtykker og dine personopplysninger. Dersom du trekker tilbake samtykke og vi ikke har annet behandlingsgrunnlag for behandling av dine personopplysninger, vil dine personopplysninger bli slettet hos oss.

Informasjonssikkerhet

Vi søker å sikre at alle personopplysninger er beskyttet i tråd med de krav og standarder som til enhver tid gjelder for bransjen. Vi gjennomfører de tekniske og organisatoriske og sikkerhetsforanstaltningene som kreves for at de personopplysningene vi behandler ikke blir gjort tilgjengelig for uautoriserte eller blir manipulert, ødelagt eller går tapt.

Dine rettigheter

Dine rettigheter som enkeltperson knyttet til behandling av personopplysninger, fremgår blant annet av EUs personvernforordning kapittel III. Noen av de mest sentrale rettighetene er retten til innsyn, retting og sletting av mangelfulle personopplysninger.

Vi skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. Dersom vi ikke kan svare på henvendelser innen fristen, skal vi gi deg et foreløpig svar med opplysninger om årsaken til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.

Hvordan kan du kontakt oss?

Dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på tlf. 91152366 eller på epost:

Personvernerklæringen ble sist oppdatert 12.2.2019

Har du spørsmål eller trenger hjelp, ta kontakt med oss på 62 48 62 70
Flaten Bil har åpent mandag til fredag 08:00 til 16:00